FermGas   Gas Control
Introl S.A.   KWE Technika Energetyczna
Roland International
GEOCAD   Monolit MX   HydroMontex
 

mikrobiogazownie rolnicze

Proponowana przez Ministerstwo Gospodarki Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zaklada znacząco większe wsparcie dla mikroenergetyki rozproszonej. Do tego segmentu sa takze zaliczane elektrociepłownie biogazowe o mocy elektrycznej nieprzekraczajacej 100 kW. Szczególnie atrakcyjne warunki mają być przyznawane prosumentom energii, tzn. takim producentom, którzy conajmniej 70% wolumenu produkcji przeznaczają na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych, a więc np. energochłonna działalność rolnicza (szklarnie, wysokospecjalistyczna hodowla, przetwórstwo żywności itp.) czy działalność usługowo-produkcyjna małych firm.

PGEE oferuje następujące rozwiązania technologiczne:

Modułowa biogazownia kontenerowa

Rozwiązanie kontenerowe pozwala na znaczne skrócenie czasu przygotowania i realizacji inwestycji. Kontener stanowi urządzenie, które nie jest na stałe związane z podłożem i nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Budowa instalacji ogranicza się do przygotowania ław fundamentowych, dostawy urządzeń (kontenerów fermentacyjnych i kontenera z agregatem kogeneracyjnym) oraz wykonania połączeń pomiędzy nimi i wyprowadzenia mocy (przyłacza do sieci elektroenergetycznej). Tego typu projekty mogą być wdrożone bardzo szybko.

Inną zaletą instalacji kontenerowej jest niewielkie zapotrzebowanie terenu pod inwestycję. W razie konieczności istnieje takze mozliwość przeniesienia instalacji w przyszłości do innej, np. bardziej korzystnej lokalizacji. 

Podstawowy moduł kontenerowy, zarówno w technologii mokrej jak i suchej, ma moc elektryczną brutto 25 kW. Wymiary komory fermentacyjnej 12,4x2,5x5,4m. W dolnym kontenerze znajduje się obudowana komora fermentacyjna (cylindryczna w wariancie mokrym lub prostopadłościenna dla rozwiązania suchego), ponad którą umieszczony jest kontener-magazyn biogazu. Do zasilania takiego moduło potrzeba 230 ton rocznie biodegradowalnej substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę. Widok pojedynczego modułu przedstawiono na ponizszej fotografii.   

fotografia pojedynczego modułu biogazowni kontenerowej

Więcej informacji o biogazowniach kontenerowych znajdziesz na naszej stronie www.mikrobiogazownie.com

widok konstrukcji mokrej kontenerowej komory fermentacyjnej

Biogazownia 100 kW z pionową komorą fermentacyjną

Jeżeli do dyspozycji pozostaje rocznie powyżej 800 ton biodegradowalnej substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę to rekomendujemy budowę biogazowni rolniczej złożonej ze zbiornika wstępnego, zasobnika kiszonek (jeśli dotyczy), izolowanej cieplnie, stalowej, pionowej komory fermentacyjnej (ok. 500 m3), jednostki kogeneracyjnej 95 kW w kontenerze, przykrywanej laguny na przefermentowane nawozy i przyłącza do sieci elektroenergetycznej.  Nakłady inwestycyjne na typowy projekt tego typu wynoszą ok. 1,75 mln zł. Rentowność inwestycji jest zazwyczaj wyższa niż dla modułów kontenerowych (zależnie od struktury i kosztu pozyskania substratów).