Mikrobiogazownie kontenerowe

Biogazownia to instalacja, w której w procesie fermentacji beztlenowej substancji organicznych jest produkowane paliwo gazowe składające się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Standardowo biogazownie rolnicze są wyposażone w agregaty kogeneracyjne pozwalające na konwersję biogazu do energii elektrycznej i ciepła z relatywnie wysoką sprawnością. Poza energią użytecznym produktem końcowym są także przefermentowane nawozy stanowiące wartość dodaną do podstawowej produkcji roślinnej.
Systemy w zabudowie kontenerowej, jako obiekty trwale niezwiązane z gruntem nie wymagają pozwolenia na budowę, dlatego procedura wdrożenia jest prostsza i krótsza. W przypadku zasilania biomasą pochodzenia rolniczego przy wydajności do 500 kW biogazownia jest zwolniona z obowiązku wykonywania raportu oddziaływania na środowisko.

Oferowane przez PGEE instalacje produkowane przez Fermgas/GasControl są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w zdalny monitoring kluczowych parametrów procesu. W mikroskali oferujemy mokre i suche biogazownie kontenerowe oparte na podstawowym module 25kW.

Przykład zagospodarowania terenu dla biogazowni 50kW

dla fermentacji mokrej
propozycja zagospodarowania terenu dla mokrej biogazowni kontenerowej
dla fermentacji suchej
propozycja zagospodarowania terenu dla suchej biogazowni kontenerowej

widok biogazowni kontenerowej widok biogazowni kontenerowej

fotografia pojedynczego modułu mokrej biogazowni kontenerowej załadunek wsadu do kontenera w technologii suchej

Zainteresowany?

skontaktuj się z nami...